آینه محدب

نمایش دادن همه 5 نتیجه

آینه محدب ترافیکی

در میان تجهیزات ترافیکی، یکی از تجهیزاتی که می تواند به رانندگان و کاربران جاده کمک کند تا وسایل نقلیه پشتی خود را ببینند، آینه محدب ترافیکی می باشد. آینه محدب ترافیکی ، آینه ای می باشد که برآمدگی دارد و باعث می شود تا راننده مکان ها و نقاطی را ببینید که در  حالت عادی قابل رویت نیست. در سر پیچ ها، دور برگردان ها و مکان هایی که راننده دید کافی به مسیر ندارد، کمک می کند تا رانندگان بتوانند خطرات احتمالی که آنها را تهدید می کند را ببینند و از آنها باخبر شوند.

کاربردهای دیگر آینه محدب در داخل خودروها می باشد که رانندگان می توانند نقاط کور و غیر قابل دید را به وسیله آینه محدب ترافیکی ملاحظه نمایند. همچنین از آینه محدب در پیچ‌های تند و در مسیرهای پارکینگ‌های عمومی و خروجی نیز استفاده زیادی می شود. آینه محدب در انواع کوناکون و برای کاربردهای مختلفی زراحی و ساخته شده اند که یکی از کاربردهای به عنوان تجهیزات پارکینگ است.