خرداد 8, 1401

کاربرد مخروط ترافیکی

کاربرد مخروط ترافیکی

انواع تجهیزات ترافیکی که مورد استفاده قرار می گیرد، برای رفاه و آسایش و ایجاد امنیت برای شهروندان می باشد . مخروط ترافیکی جهت کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. مخروط های ترافیکی روشن و منعکس کننده ای که در ... ادامه مطلب