فروردین 29, 1401

انواع تابلوها و علائم ترافیکی

انواع تابلوها و علائم ترافیکی

علائم ترافیکی، مجموعه ای از تجهیزات ترافیکی می باشد که جهت راهنمایی، هشدار، بازدارندگی و خطر در خیابان ها، جاده ها و معابر عبور و مرور نصب شده اند. تابلو علائم ترافیکی از مهم ترین عوامل تامین امنیت و نظم ... ادامه مطلب